ความคุ้มครอง TPD ของ Unit-Linked Issara+ คืออะไร.

ความคุ้มครอง TPD ของ Unit-Linked Issara+ คืออะไร.

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560
ประเทศไทยมีผู้พิการทั้งสิ้น 3.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 5.5% ประชากร
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N04-12-61-1.aspx

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เป็นความเสี่ยงที่รุนแรง
เจ็บป่วยรุนแรง = มีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ก็ยังมีโอกาสรักษาให้หายได้
เสียชีวิต = ทำให้รายได้ของครอบครัวหายไป
ทุพพลภาพ = รายได้ของครอบครัวหายไป และ มีค่าใช้จ่ายทางเวลา และการเงิน ในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (พิการ / ผู้ป่วยติดเตียง / เจ้าชาย เจ้าหญิง นิทรา) แน่นอนคงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ถ้าหากคนในครอบครัวเจ็บป่วย คนในครอบครัวย่อมเต็มใจที่จะดูแลด้วยความรักอย่างแน่นอน แม้จะลำบากแค่ไหนก็ตาม

การวางแผนเผื่อเรื่องทุพพลภาพ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
AIA Unit-Linked Life Issara+ เป็นแผนที่มีความคุ้มครองทุพพลภาพ (TPD) เท่ากับทุนประกันชีวิต 
เป็นแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครอง และ ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยตอบโจทย์วิถีชีวิตของหัวหน้าครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่อยากป้องกันความเสี่ยงให้คนในครอบครัว

ความหมายของ TPD
“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ Total and Permanent Disability (TPD) หมายถึง การเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป (1.ทานอาหาร 2.อาบน้ำ 3.ล้างหน้า 4.แปรงฟัน 5.การแต่งตัว 6.การขับถ่าย) หรือไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ โดยการทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรง หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้รวมถึงการสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย
- สูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง
- สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง หรือ มือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง
- สูญเสียสายตา 1 ข้าง และสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือ สูญเสียสายตา 1 ข้าง และสูญเสียเท้า 1 ข้าง
 

ความคุ้มครอง TPD จะมีอยู่ในสัญญาของ
AIA Unit-Linked Issara+ ทุกฉบับ 

โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้
1. ความคุ้มครอง TPD จะเท่ากับทุนประกันชีวิตของสัญญา AIA Unit-Linked Issara+
2. หลังจากจ่ายเงินชดเชยสภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแล้ว กรมธรรม์ Unit-Linked จะยังคงมีผลบังคับ และคุ้มครองชีวิตต่อไป ในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกันภัย (COI) ก็จะปรับลดลงให้ด้วย เหลือแต่ในส่วนของค่าธรรมเนียมการประกันชีวิต

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ TPD
คุณ เอ ปัจจุบัน อายุ 31 ปี ทำประกันชีวิต Unit-Linked AIA Life Issara+ 
ทุนประกันชีวิต 5,000,000 บาท

1. ต่อมาคุณ A อายุ 35 ปี เจ็บป่วยมีสภาวะทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
    1.1 บริษัท AIA จะจ่ายค่าชดเชยให้คุณ A เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และ ความคุ้มครอง TPD สิ้นสุดลง แต่สัญญายังคงมีผลบังคับและให้ความคุ้มครองชีวิตต่อไป
    1.2 ค่าธรรมเนียมการประกันภัยรายปี(COI) จะถูกปรับลดลงเหลือเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองชีวิต

2. ผ่านมาอีก 5 ปี คุณ A เสียชีวิต
    2.1 บริษัท AIA จะจ่ายทุนประกันชีวิตให้อีก 5,000,000 บาท + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่า ณ ตอนนั้น ของคุณ A ให้กับผู้รับผลประโยชน์

3. คุณ A รวมได้รับเงินชดเชยเป็นผลประโยชน์สูงสุดของกรมธรรม์ฉบับนี้คือ 10,000,000 บาท + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


แผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง TPD...คลิก
คำถามที่พบบ่อย ประกันสุขภาพ...คลิก

  สนใจวางแผนการเงิน


บทความโดย
อาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล, MDRT, FChFP, AFPT

อ้างอิงข้อมูลจาก
iAgencyAIA.com...คลิก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้